Archive

Digital Signage Greece

digi retail interactive screens digital signage

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και η εταιρία «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» ανακοινώνουν την ένταξη 403 νέων επενδυτικών σχεδίων στη δράση «digi-retail», η οποία αφορά στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στον τομέα της λιανικής.

Τα 403 νέα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται, έχουν συνολικό προϋπολογισμό 18,93 εκατ. ευρώ και η συνολική επιχορήγηση που εγκρίθηκε (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται σε 11,23 εκατ. ευρώ και προέρχεται από πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013. Ο μέσος προϋπολογισμός των επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες ανά εγκεκριμένη αίτηση ανέρχεται σε 46.976 ευρώ και η επιχορήγηση αγγίζει το 60% της επένδυσης. Οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις, εφ’ όσον το επιθυμούν, μπορούν με την έναρξη του επενδυτικού τους σχεδίου να λαμβάνουν προκαταβολή ύψους 35% της δημόσιας επιχορήγησης που τους αναλογεί, βάσει όσων προβλέπονται στους Οδηγούς της δράσης.

Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στη δράση «digi-retail» από τις αρχές Ιουλίου έως σήμερα ανέρχονται σε 667 και έχουν συνολικό προϋπολογισμό 30,7 εκατ. ευρώ. H αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων ξεκίνησε από τις Περιφέρειες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (409 εντάξεις έως σήμερα) και συνεχίστηκε με την Περιφέρεια Αττικής (258 εντάξεις). Στο πλαίσιο της δράσης «digi-retail», βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων από ολόκληρη την Ελλάδα και ακολουθούν εντός των επόμενων εβδομάδων πρόσθετες εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων από  τις υπόλοιπες Περιφέρειες.

Η δράση «digi-retail» ενισχύει τις «ψηφιακές επενδύσεις» επιχειρήσεων λιανικής με σκοπό: α) τη βελτίωση της εσωτερικής διαχείρισης και τη μείωση του κόστους λειτουργίας, με αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης αποθήκης, πωλήσεων, αγορών και β) την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την πρόσβαση σε νέα καταναλωτικά κοινά, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας για την ηλεκτρονική τους προβολή και προώθηση.

Στο πλαίσιο της δράσης «digi-retail» διατίθενται συνολικά πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 ύψους 100 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ενισχυθούν κατά 50% τεχνολογικές επενδύσεις συνολικού ύψους &euro200 εκατ. ευρώ από επιχειρήσεις λιανικής. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο πολιτικών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», με τη συνδρομή πόρων όλων των ΠΕΠ και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 15% από εθνικούς πόρους.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”

Advertisements

” Stealth Computers ” is a company that specializes in high performance small factor personal computers and others.

They have also a full waterproof , funless computer system which i find perfect for outdoor Digital Signage Systems and Led Walls. Here is a video of this thing in action..

And here is the features of this machine

 • Waterproof / Water Resistant
 • Dust, rain and splash resistant, IP67/NEMA 6 rated
 • Fanless Low Noise, Low Power Consumption
 • Intel Atom Processor 330 (1.6 GHz)
 • Extreme Performance Hard Drive
 • DC Input, Wide Range 10-30VDC
 • 3D Graphics with 16×9 Capability
 • Solid State Hard Drives (SSD) optional
 • Windows Vista & XP Pro Compatible,
  *other O/S Options Available

Updated 19/11/2009 :

The Thessaloniki International Film Festival, is celebrating its 50th anniversary. Their goal for this year was to use innovative and new forms of media. They chose Alphavision, a distributor of C-nario in Greece and Bulgaria, to operate a network of 20 locations through Film Festival’s  premises including  8 Hotels hosting festival guest.

Alphavision teamed up with Dataways, a local firm in telecommunication sector, for the VPN, and TNT productions , for content creation. Alphavision is operating a system which runs in LED, Plasma Screens and projectors, in  locations  where the festival is being held, at the Harbour Warehouses of Thessaloniki , at Aristotelous central square of Thessaloniki, at the building “Olympion”, and in additional 1404 hotel rooms TV screens  through 8 hotels  TV Matrix.  Alphavision used Dataways VPN in order to connect the 8 hotel players with the Film Festival network, so that the festival guests, which occupies 1242  rooms, can watch the FFTV channel in their own TV set.

Under the supervision of the director K.Avgeris ,TNT and a number of professional TV crew which are spread in the  city in order to cover all the events, masterclasses, film reviews etc in order to provide material for the  production team. Content is   updated many times per day.

What is really interesting is the live streaming of FFTV channel in the official site  of the  film festival that Alphavision provided through a player, to their streaming server.Viewers all over the world can watch live FFTV channel at the first page of the 50th Film festival or directly from Livestream.com, here.

This complicated project, unique for the digital signage status in Greece, was designed and operated by the experienced stuff of Alphavision. The uniqueness is based on the number of  the screens which is displayed (over 1400), the number of different locations and display forms, volume and update of content, the number of people that is working every day in every sector of the production.

FFTV digital signage system during the 50th Thessaloniki Film Festival, that Alphavision operates, in numbers :

 • 10 days of Festival
 • 24 hours broadcasting
 • 37 technicians and journalists
 • 20 different geographic locations in the city
 • over 1400 hotel rooms able to watch it as a TV channel
 • over 150000 visitors/viewers,
 • a vast number of viewers through the Internet streaming of the content
 • 5-6 update/per day of broadcast material
 • over 30 people occupied on every day base exclusively for FFTV

Being a Digital Signage company in Greece means that everyday we have to educate our potential customers about digital signage. Following sites like Dailydooh, or OoH-tv or Digital Signage Today, was giving as the impression that the market is mature in USA, Asia or in other European countries.

This was over today when we found the following video where Timur Y. Ruban, president of Radical Computing Corporation, is introducing his company products but also he is trying to explain the ABC’s of Digital Signage in Fox channel business show !!! In this in a show on July 2009.

So I don’t think that the market is so mature as the press releases suggest.

Maybe it is more mature than Greece but we must, in this case, to define what mature means.

Vodpod videos no longer available.

more about “Smart Signs: Changing How You Shop on…“, posted with vodpod